loader
zene preduzetnice

Sve veći broj žena preduzetnica briše tradicionalne granice i postavlja nove standarde uspeha. 

Motivisane vizijom, snagom volje i nepokolebljivom posvećenošću, ove izuzetne dame vode revoluciju u svetu preduzetništva, menjajući kako percepciju žena u poslovanju, tako i ekonomski pejzaž zemlje. 

U nastavku vam predstavljamo kako žene preduzetnice u Srbiji pokreću poslovanje, koje su im olakšice na raspolaganju i na kom je nivou žensko preduzetništvo u Srbiji 2024. godine.

Žensko preduzetništvo u Srbiji 2024. godine

Žensko preduzetništvo u Srbiji 2024. godine nastavlja da se razvija unutar specifičnih okvira i izazova. 

Prema nedavnim analizama, većina žena (66%) ulazi u preduzetništvo vođena nuždom, dok je ostalih 34% motivisano prepoznavanjem prilike za razvoj vlastitog poslovanja. 

Ova dinamika ukazuje na složenost faktora koji utiču na odluku žena da postanu preduzetnice. 

zene preduzetnice u srbiji

Dalje, podaci sugerišu da većina žena pokreće biznise u sektoru usluga, što se može objasniti niskokapitalnom prirodom i manjim potrebama za početnim investicijama. 

Profil prosečne žene preduzetnice u Srbiji obično obuhvata one u zrelom dobu, između 36 i 55 godina, koje predvode mala preduzeća sa manje od 10 zaposlenih.

Međutim, kako bismo ohrabrili sve dame koje su preduzetničkog duha, postoje brojne organizacije koje nude podršku ženama preduzetnicama, pružajući im pristup obrazovanju, resursima i finansijskoj pomoći neophodnoj za pokretanje i razvoj njihovih poslovnih poduhvata. 

Takve inicijative igraju ključnu ulogu u osnaživanju žena da prevaziđu barijere, iskoriste svoj pun potencijal i doprinesu ekonomskom razvoju Srbije. 

Koje olakšice imaju žene preduzetnice?

​​Jedan od ključnih faktora koji doprinosi uspehu žena preduzetnica u Srbiji jesu olakšice u poslovanju i podrška, dizajnirane da umanje prepreke na putu njihovog poslovnog uspeha. 

Država, u saradnji sa različitim međunarodnim i lokalnim organizacijama, prepoznaje značaj inkluzivnog preduzetništva i stoga nudi finansijske i nefinansijske podsticaje, kao što su:

 • Subvencije (bespovratna sredstva) za žene preduzetnice
 • Krediti za žene preduzetnice

Subvencije za žene preduzetnice

U okviru nastojanja da se dodatno osnaži položaj žena u preduzetništvu, Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije pokrenulo je Program podstičanja razvoja preduzetništva među ženama kroz finansijsku podršku. 

subvencije za zene preduzetnice

Bespovratna sredstva pružaju izvanrednu priliku za žene preduzetnice, kao i mikro i mala privredna društva koja vode žene, da unaprede svoje poslovanje pomoću bespovratnih sredstava.  

Uz ukupno raspoloživa bespovratna sredstva do 600 miliona dinara, ovaj program otvara vrata za investicije u ključne aspekte poslovanja, uključujući:

 • kupovinu mašina,
 • opreme, 
 • alata, 
 • nove računarske opreme i softvera, 
 • vozila koja služe za transport proizvoda, repromaterijala, i sirovina,
 • kupovinu poslovnog ili proizvodnog prostora (uz određene uslove).

Međutim, trebalo bi naglasiti da postoje i delatnosti za koje se ne mogu koristiti sredstva i to su:

 1. trgovinska delatnost, osim delatnosti koje u sebi imaju određen stepen obrade,
 2. organizovanje igara na sreću, lutrije i sl.,
 3. proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme,
 4. promet nafte i naftnih derivata,
 5. proizvodnaj čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja,
 6. proizvodnja duvana i duvanskih proizvoda,
 7. kao i poljoprivredna gazdinstva.

Krediti za žene preduzetnice

Struktura finansiranja je maksimum 40% bespovratna sredstva i 60% kreditnih sredstava u odnosu na ukupnu vrednost investicije. 

Za žene preduzetnice iz regiona sa nižim stepenom razvoja, ovaj odnos može biti još povoljniji, dostižući ravnotežu od 50:50. 

krediti za zene preduzetnice

Finansijski uslovi za deo investicije koji se finansira kreditom obuhvataju:

 • Kamatna stopa od 2,5% godišnje sa valutnom klauzulom, ili 1,5% godišnje uz bankarsku garanciju kao obezbeđenje
 • Rok otplate do 5 godina, sa minimalnim trajanjem od 3 godine
 • Grace period do 12 meseci
 • Otplata može biti mesečna ili tromesečna
 • Naknada za obradu zahteva iznosi 0,3% od iznosa odobrenog kredita

Opcije finansiranja uključuju kombinaciju kredita i grantova, sa mogućnošću dodavanja sopstvenih sredstava u celokupni finansijski paket. 

U slučaju da odobrena sredstva budu manja od traženih, žene preduzetnice imaju opciju da nastave sa investicijom finansirajući nedostatak iz vlastitih resursa. 

Vrste obezbeđenja za kredit uključuju hipoteke, jemstva pravnih i fizičkih lica, zaloge na opremi, menice i lične menice osnivača, sa razmerom najmanje 1,2 : 1 u korist obezbeđenja.

Minimalno ulaganje za kombinaciju granta i kredita iznosi 400.000 dinara, dok se maksimalna visina investicije razlikuje u zavisnosti od datuma osnivanja preduzeća, broja zaposlenih i vrste uslužne aktivnosti.

Trudničko / Porodiljsko bolovanje za žene preduzetnice

Trudničko i porodiljsko bolovanje za žene preduzetnice u Srbiji ima svoje specifičnosti, koje je neophodno razumeti kako bi se osigurala adekvatna priprema i finansijska podrška tokom ovog važnog perioda. 

zene preduzetnice trudnicko

Osnova za obračun naknade tokom porodiljskog bolovanja jeste prosek doprinosa plaćenih za 18 meseci pre otvaranja bolovanja. 

Međutim, postoji bitna napomena da se i meseci bez aktivne poslovne aktivnosti, tokom kojih nisu plaćeni porezi i doprinosi, uzimaju u obzir u ovom obračunu kao nula, što može znatno uticati na visinu naknade. 

U praksi se savetuje da preduzetnice otvore svoje porodiljsko bolovanje tek neposredno pre porođaja kako bi se izbeglo da poslednji mesec bez uplaćenih doprinosa negativno utiče na prosek naknade.

Naknada se preduzetnicama isplaćuje od dana rođenja deteta, a izračunava se na osnovu uplaćenih doprinosa prema evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO). 

Za razliku od zaposlenih žena, žene preduzetnice nemaju garantovan minimalni iznos naknade, što može rezultirati veoma niskim mesečnim primanjima ukoliko su prethodni doprinosi bili mali ili nepostojeći. 

Ipak, postoji limitiran maksimalni iznos naknade koji ne može preći pet prosečnih zarada u Republici Srbiji, nezavisno od visine prethodno uplaćenih doprinosa. 

Ova specifičnost sistema naglašava važnost detaljne pripreme i planiranja preduzetnica za porodiljsko odsustvo, posebno kada je u pitanju finansijska stabilnost tokom ovog perioda.

Poslovna pomoć za žene preduzetnice

Kao žena preduzetnica, suočavanje sa poslovnim izazovima zahteva pristup pouzdanim resursima i ekspertizi kojimogu osigurati ne samo opstanak, već i prosperitet vašeg preduzeća. 

Među najvrednijim partnerima na tom putu svakako stoji iskusan knjigovođa.

Stručnost knjigovođe može biti od velike važnosti za finansijsku strategiju i osiguravanje da vaše poslovanje ostane u skladu sa zakonskim regulativama, optimizuje svoje poreze i efikasno upravlja finansijama. 

U Goldman knjigovodstvenoj agenciji razumemo jedinstvene potrebe i izazove sa kojima se suočavaju žene preduzetnice. 

Pružanjem personalizovane knjigovodstvene podrške i saveta, osposobljavamo vas da uspešno prevaziđete te izazove i izgradite snažne, održive poslovne temelje. 

Ako ste u potrazi za partnerom koji će vam pomoći da unapredite svoje poslovanje i postignete njegov pun potencijal, ne oklevajte da nas kontaktirate i zakažete besplatne konsultacije. 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti sačuvana. Neophodna polja su označena *