loader
porez na imovinu

Ukoliko ste vlasnik nekretnine, sigurno ste do sada već čuli za porez na imovinu.

A ako niste, veoma je bitno da budete dobro informisani o svim aspektima ove vrste poreza kako biste na vreme mogli da planirate svoje budžete i izbegnete bilo kakva neprijatna iznenađenja. 

Zbog toga vam danas predstavljamo detaljan vodič kroz porez na imovinu – od visine poreza, preko njegovog obračuna, pa sve do rokova za plaćanje. 

Šta je porez na imovinu i kako se računa?

Porez na imovinu je element finansijskih obaveza svakog vlasnika nekretnine, a njegovo razumevanje može znatno da olakša upravljanje ličnim budžetom. 

Osnova za obračun poreza na imovinu je vrednost same nekretnine, koja se množi sa određenom poreskom stopom. 

Konkretno, formula za izračunavanje poreza na imovinu glasi: 

Porez na imovinu = vrednost nekretnine x poreska stopa 

Vrednost nekretnine obično određuje lokalna poreska administracija ili procenitelj, uzimajući u obzir faktore poput lokacije, veličine, stanja i upotrebe nekretnine. 

Poreska stopa nije ista za sve. Ona varira zavisno od opštine ili lokalne samouprave u kojoj se nekretnina nalazi (što je nekretnina skuplja, poreska stopa je veća). 

Porez na imovinu se plaća po sledećim stopama:

 • do 0,3% od “tržištne” vrednosti zemljišta, ukoliko je poreski obveznik pojedinac;
 • do 0,4% od “tržištne” vrednosti imovine, ukoliko je poreski obveznik pojedinac. U ovom slučaju poreske stope su progresivne (do 0,4% – do 0,6% – do 1% – do 2%);
 • do 0,4% od vrednosti imovine iskazane u poslovnim knjigama poreskog obveznika, ukoliko poreski obveznik vodi poslovne knjige.

Kako proveriti porez na imovinu?

Provera poreza na imovinu nikada nije bila jednostavnija zahvaljujući digitalizaciji poreskih usluga. 

kako proveriti porez na imovinu - porez na imovinu kalkulator

Da biste se informisali o svojim trenutnim obavezama po pitanju poreza na imovinu, prvi korak je registracija na Portalu lokalne poreske administracije. 

Ovo možete učiniti posetom web stranici eUprave www.lpa.gov.rs i klikom na opciju “Prijava na sistem”. 

Ukoliko nemate nalog, možete se registrovati kao fizičko lice, pravno lice ili državni službenik. Sve je detaljno objašnjeno u sekciji “Pomoć”.

Nakon uspešne prijave, na raspolaganju su vam različite opcije koje će vam pomoći da dobijete jasan uvid u vaše poreske obaveze. 

Kliknite na polje “Poreske obaveze” i odaberite “Pregled utvrđenih obaveza” ili “Upit stanja” za detaljan pregled. 

Ko mora da plaća porez na imovinu?

Prema Zakonu o porezu na imovinu, obaveznik plaćanja poreza na imovinu su sva pravna i fizička lica koja imaju u svom vlasništvu nepokretnost.

Porez na imovinu fizičkih lica

Kao što smo pomenuli, obveznici poreza na imovinu, prema Zakonu o porezima na imovinu, su fizička lica koja poseduju pravo svojine na nekretninama unutar teritorije Republike Srbije. 

Ovo obuhvata vlasnike stanova, kuća, zemljišta i ostalih objekata koji se smatraju nepokretnostima. 

Važno je napomenuti da se obaveza plaćanja poreza na imovinu ne odnosi samo na vlasnike koji aktivno koriste svoje nekretnine, već i na one koji ih drže kao investiciju ili iz bilo kojeg drugog razloga. 

Fizička lica su dužna da plaćaju porez tromesečno.

Porez na imovinu pravnih lica

Slično fizičkim licima, i pravna lica su obveznici poreza na imovinu za sve nekretnine koje poseduju na teritoriji Republike Srbije. 

Ova kategorija obuhvata preduzeća, organizacije, udruženja i druge institucije koje imaju u svojem vlasništvu nekretnine poput poslovnih prostora, fabrika, magacina i slično. 

Pravna lica, takođe, moraju redovno, na tromesečnom nivou, izmirivati svoje poreske obaveze prema propisanim rokovima. 

Rok za plaćanje poreza na imovinu 

Rok za plaćanje poreza na imovinu je važan datum koji svi vlasnici nekretnina treba da imaju u vidu kako bi izbegli dodatne troškove i moguće pravne komplikacije. 

rok za placanje poreza na imovinu

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, unutar 45 dana od početka svakog kvartala, što znači da su rokovi za uplatu: 

 • 15. februar, 
 • 15. maj, 
 • 15. avgust i 
 • 15. novembar. 

To omogućava obveznicima poreza da ravnomerno rasporede svoje finansijske obaveze tokom godine, umesto da se suočavaju sa jednokratnim velikim izdacima.

Od 2019. godine, zahvaljujući Jedinstvenom informacionom sistemu lokalne poreske administracije, informacije o porezu na imovinu postale su lako dostupne svim građanima, privredi i državnim organima, pružajući transparentnost i olakšavajući proces plaćanja. 

Za fizička lica koja ne vode poslovne knjige, iznos akontacije za prvi kvartal 2024. godine trebao bi biti jednak iznosu poreza utvrđenog rešenjem za poslednji kvartal 2023. 

Redovno i tačno plaćanje poreza je važno za izbegavanje kamata zbog kašnjenja i potencijalnog pokretanja prekršajnih postupaka.

Da li porez na imovinu može da se umanji?

Da li ste znali da postoji mogućnost umanjenja poreza na imovinu pod određenim uslovima? 

Ova opcija predstavlja značajnu olakšicu za vlasnike nekretnina koji ispunjavaju određene kriterijume: 

 1. Vlasnici stana sa prijavljenim prebivalištem imaju pravo na poreski kredit, odnosno umanjenje poreza na imovinu za 50%, ali ne više od 20.000 dinara.
 2. Lica starija od 65 godina koji stanuju u kući ili stanu do 60m² imaju mogućnost dobijanja umanjenja poreza na imovinu za 75%.
 3. Vlasnici objekata koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju su oslobođeni plaćanja poreza na imovinu.
 4. Vlasnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta koje ponovo privode nameni oslobođeni su od plaćanja poreza na imovinu tokom pet godina.
 5. Ako nakon otuđenja ili sticanja zemljišta površina parcela koje se ne graniče ne prelazi 10 ari.
 6. Amortizacija objekta: Može umanjiti osnovicu za porez na imovinu do 1% godišnje, maksimalno do 40%.

Kazna za neplaćanje poreza na imovinu

Neplaćanje poreza na imovinu je poreski prekršaj koji nosi ozbiljne posledice. 

porez na imovinu kazne

Zakon jasno definiše da svako fizičko lice koje ne izvrši uplatu poreza na imovinu utvrđenog rešenjem Poreske uprave može biti kažnjeno novčanom kaznom. 

Kazna za ovakav prekršaj iznosi 50% od utvrđenog iznosa poreza, ali ne manje od 5.000 dinara. 

Pored toga, važno je naglasiti da se na dugovanje poreza primenjuju dodatne sankcije u slučaju neplaćanja. 

Prinudna naplata je jedna od mera koja se može pokrenuti, pri čemu se poreski dug automatski uvećava za jednokratnih pet odsto. 

Na sve to, dospeli a neplaćeni porez podleže i obračunu zatezne kamate, što dalje uvećava ukupni dug. 

Zaključak

Na kraju, važno je razumeti koliko je porez na imovinu važan. Korišćenje dostupnih olakšica i blagovremeno izmirivanje obaveza ključni su koraci ka optimalnom finansijskom planiranju i eliminisanju potencijalnih rizika.

Međutim, obračun poreza često može biti komplikovan za kompanije koje nemaju stručnu pomoć u vidu stručnog računovođe ili knjigovođe.

Ako ste i vi u takvoj situaciji, Goldman knjigovodstvena agencija je rešenje za vas. 

Pored standardnih knjigovodstvenih usluga, pružamo i usluge obračuna svih vrsta poreza za fizička i pravna lica, pružajući Vam tačno i blagovremeno rešenje za sve Vaše poreske obaveze.

Naš cilj je da vam: 

 • uštedimo vreme i novac, 
 • omogućimo fokus na razvoj vašeg poslovanja, 
 • izbegnemo nepotrebne gubitke, 
 • zaštitimo vaše poslovanje i 
 • eliminišemo finansijski rizik.

Zato ne oklevajte da nas kontaktirate i zakažete besplatne konsultacije ukoliko vam je potrebna poslovna pomoć. 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti sačuvana. Neophodna polja su označena *